Företagsansvar

Markslöjd arbetar aktivt med Corporate Social Responsibility (CSR), bland annat genom att använda sig av uppförandekoder.

 

Sedan år 2007 är Markslöjd medlem i organisationen BSCI där gemensamma uppförandekoder används gentemot medlemmarnas leverantörer. På detta sätt försöker Markslöjd ta ansvar och upprätthålla att våra krav uppfylls hos våra leverantörer.

 

Uppförandekoderna ställer bland annat krav på följande områden:

 • Hälsa och säkerhet på arbetsplats
 • Förbud mot barnarbete och tvångsarbete
 • Miljö och säkerhetsaspekter
 • Arbetstider
 • Kompensation
 • Rätten att engagera sig fackligt och rätten till kollektivavtal

 

Mer information om BSCI och dess uppförandekoder finner du på http://www.bsci-eu.org/

MARKSLÖJDS MILJÖPOLICY

Markslöjd vill verka för en hållbar utveckling och nå både ekologisk och ekonomisk framgång, därför vill vi:

 

 • genom vårt miljöarbete minska våra negativa miljöaspekter genom ständiga förbättringar och förebyggande av föroreningar till den yttre miljön
 • alltid eftersträva att använda resurser på ett hållbart sätt och effektivisera vår resursanvändning
 • att vid utveckling och tillverkning av våra produkter skall möjligheter och risker beaktas ur ett miljöperspektiv
 • ta tillvara på medarbetarnas engagemang inom miljöområdet
 • självklart följa tillämplig miljölagstiftning samt föreskrifter och övriga krav som företaget berörs av

 

Genom dessa åtaganden skall Markslöjd kunna erbjuda sina kunder en produkt som är tillverkad resurseffektivt och under goda sociala förhållanden

 

MILJÖDIPLOMERAD VERKSAMHET

Markslöjd arbetar kontinuerligt med att vår verksamhet skall blir mer miljöanpassad. Därför har vi nu valt att miljödiplomera vårt huvudkontor och logistikcenter som ett led i utvecklingen. Miljödiplomering innebär att vi har ett certifierat miljöledningssystem som omfattar:

 

 • Beskrivning av betydande miljöaspekter i en miljöutredning
 • Miljöpolicy
 • Miljöansvarig person      
 • Miljöplan med miljömål för företaget
 • Miljöutbildning för anställd
 • Kemikalieinventering
 • Skriftlig rutin för miljögranskning vid inköp
 • Avfallsredovisning
 • Samt att Markslöjd uppfyller kraven i checklistan för Miljödiplom

 "Miljödiplomet ser vi som ett erkännande att vi är på rätt väg inom vårt miljöarbete"

 

ELKRETSEN

Vi arbetar tillsammans med Elkretsen för att styra upp hanteringen av s.k. "elskrot". Klicka gärna här för att se Elkretsens informationssida.

SPARA ENERGI OCH PENGAR

Belysningsbranschen har i samarbete med Elkretsen skapat en sajt där senaste nytt om allt som lyser presenteras. Klicka här för att komma till Lampinfo.se. 

Hos Energimyndigheten får man massor med bra tips på hur man kan spara energi och pengar! Klicka här för att komma till Energimyndighetens informationssida.

 

MARKSLÖJD REKOMMENDERAR ENERGISNÅLA ALTERNATIV

Byt bort glödlampan mot energisnåla alternativ. En lågenergilampa sparar 80 % energi jämfört med vanligt glödljus och livslängden är 10 gånger längre. Lågenergilampor innehåller visserligen en

liten mängd kvicksilver och därför är det viktigt att de lämnas till kommunens insamling för elavfall precis som glödlampor och annan belysning. Det vore givetvis önskvärt om lågenergilamporna var helt fria från kvicksilver men användandet av lågenergilampor minskar ändå den mängd kvicksilver som skulle alstras vid eltillverkning om vi fortsatte använda glödlampor.

(Källa Energimyndigheten, 2009)

 

Ett annat alternativ är de energisnåla lysdiodlamporna (LED) som utvecklas i snabb takt och som kommer bli stort även inom hembelysning med extremt låga Watt-tal och lång livslängd.


LampGustaf AB
Post: Box 253, 511 23 Kinna
Goods/Visiting: Gränevägen 5,
Ph: +46 (0)320 305 00
Fax: +46 (0)320 305 28
Email: info@lampgustaf.com